Konferencja Nadziei 2012

12 Października 2012, 19:00 (Piątek) - 14 Października 2012, 21:00 (Niedziela)

Hotel Orbis Gdynia, Gdynia Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

ZOE Kościół Chrześcijański Słowo Wiary

 Kościół Chrześcijański Słowo Wiary w Polsce

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu Słowa Bożego. 

Kościół Chrześcijański Słowo Wiary rozpoczął działalność w listopadzie 1998 roku w Gdyni. Zarejestrowany został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  04 sierpnia 2003 roku. 

Pastor Krzysztof i Ilona w 1997 roku ukończyli Szkołę Biblijną Domata w Pradze. W 1998 pomogli założyć i prowadzić Kościół Chrześcijański Słowo Wiary w Gdyni pastorom Larry i Angela Keeton, wywodzącym się z RHEMA USA. W roku 2011 w Sopocie powstał nowy zbór Kościoła - zbór ZOE. 


Nabożeństwa Kościoła ZOE:

11:00 Niedziela oraz 
18:30 Środa

 

 

Wyznanie Wiary


Nasz Bóg
 jest jeden (Moj.6:4), zamanifestowany w trzech osobach: osobie Ojca, osobie Syna Jezusa Chrystusa, osobie Ducha Świętego, w Trójcy Jedyny (Izaj.9:6, Jan 1:1, 14; 14:16). 


Biblia
 jest inspirowanym, nieomylnym Słowem Bożym zapisanym przez proroków, świętych oraz naocznych świadków, pod bezpośrednią inspiracją Ducha Świętego (2Tym.3:16). 

Człowiek
 jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga (I Moj. 1:27), ale kiedy przez nieposłuszeństwo człowieka grzech wszedł na świat, Bóg zaoferował pojednanie przez ofiarę Jezusa Chrystusa, drugiej osoby Trójcy. Przez wiarę w Niego, w Jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie możemy mieć życie wieczne (Rzym.10:9-10). On wziął nasze grzechy na siebie i poniósł nasze przewinienia (Izaj. 53:5), tak abyśmy nigdy nie musieli doświadczyć wiecznej kary tj. oddzielenia od Boga (Rzym.4:25). Zbawienie jest darem łaski Bożej przez wiarę człowieka.

Chrzest wodny
 przez zanurzenie, jest bezpośrednim przykazaniem naszego Pana (Mat. 28:19) i jest symbolem chrześcijańskiego identyfikowania się ze śmiercią Chrystusa, pogrzebem i zmartwychwstaniem. 

Chrzest w Duchu Świętym
 jest darem obiecanym przez Pana Jezusa dla wszystkich wierzących (Dz. 2:39). To doświadczenie jest potwierdzone przez dowód mówienia innymi językami, tak jak Duch Święty poddaje.

Uzdrowienie fizycznych chorób ludzkiego ciała oraz mentalnych, jest dostępne dla wszystkich przez odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa (Izaj. 53:5, Mat 8:17, 1P.2:24). 


Jezus Chrystus powróci
 w chwale w taki sposób jak został On wzięty w górę do Nieba (Dz. 1:11). Kiedy On przyjdzie, umarli w Chrystusie powstaną pierwsi, wtedy my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi pochwyceni będziemy w obłokach, aby spotkać się z Panem w powietrzu (1Tes.4:16-17).